What is Google Performence Max Campaing and what is it good for?

Performance Max is a new goal-based campaign type that allows performance advertisers to access their entire Google Ads inventory in a single campaign. It’s designed to complement your keyword-based search campaigns and help you find more converting customers across all Google channels including YouTube, Display, Search, Discover, Gmail, and Maps. Performance Max helps you improve […]

What is Google Shopping Ads and how to use them to get more orders for your store?

Formerly called Listing Ads, Google Shopping is a service provided by Google. It allows customers to search, view and compare products. These products are displayed when a customer searches for a product using Google. They can appear on the search engine results page or under the shopping tab. For example, when a customer types “blue […]

Guide: How to delete categories in bulk in Shoptet?

Potřebovali jste někdy smazat v Shoptetu větší množství kategoorií, no ruční “vyklikávání” jedné kategorie po druhé Vám příšlo příliš zdlouhavé? Přinášíme vám návod pro Shoptet, jak efektivně smazat větší množství kategorií v Shoptetu, a to pomocí hromadného importu kategorií a následného vložení kódu. Jak tedy hromadně kategorie, které si nepřejeme mít v Shoptetu, smazat? POZOR! Před […]