Hvem vi er

Verteco digital services, ltd, hjemmesideadresse er: https://www.verteco.digital

Kommentarer

Når besøgende efterlader kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, der vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens brugeragentstreng for at hjælpe med at opdage spam. En anonymiseret streng, der er oprettet fra din e-mailadresse (også kaldet en hash), kan leveres til Gravatar-tjenesten for at se, om du bruger den. Gravatar-tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar er dit profilbillede synligt for offentligheden i forbindelse med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, bør du undgå at uploade billeder med indlejrede lokationsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle placeringsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du tilmelde dig at gemme dit navn, din e-mailadresse og din hjemmeside i cookies. Disse er for din bekvemmelighed, så du ikke behøver at udfylde dine oplysninger igen, når du lægger en anden kommentar. Disse cookies holder i et år.

Hvis du besøger vores login-side, sætter vi en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, opsætter vi også flere cookies for at gemme dine loginoplysninger og dine skærmvisningsvalg. Login-cookies varer i to dage, og skærmindstillinger-cookies varer i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login vare i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookies blive fjernet.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en ekstra cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ingen personlige data og angiver blot post-id’et for den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmeside.

Disse websteder kan indsamle data om dig, bruge cookies, integrere yderligere tredjepartssporing og overvåge din interaktion med det indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det pågældende websted.

Hvem deler vi dine data med

Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, vil din IP-adresse blive inkluderet i nulstillings-e-mailen.

Hvor længe vi opbevarer dine data

Hvis du lægger en kommentar, bevares kommentaren og dens metadata på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende eventuelle opfølgende kommentarer automatisk i stedet for at holde dem i en moderationskø.

For brugere, der registrerer sig på vores hjemmeside (hvis nogen), gemmer vi også de personlige oplysninger, de giver i deres brugerprofil. Alle brugere kan til enhver tid se, redigere eller slette deres personlige oplysninger (undtagen at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedsadministratorer kan også se og redigere disse oplysninger.

Hvilke rettigheder du har over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har efterladt kommentarer, kan du anmode om at modtage en eksporteret fil med de personlige data, vi har om dig, inklusive alle data, du har givet os. Du kan også anmode om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette inkluderer ikke nogen data, vi er forpligtet til at opbevare til administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan kontrolleres gennem en automatisk spam-detektionstjeneste.

VILKÅR FOR FORTROLIGHED

i henhold til artikel 19 ff. af lov nr. 18/2018 Saml. om beskyttelse af personoplysninger og om ændringer og tillæg til visse love, som ændret, i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning) (i det følgende benævnt “GDPR”).

I henhold til bestemmelserne i artikel 19 ff. af lov nr. 18/2018 Saml. om Persondatabeskyttelse som ændret (herefter benævnt “Persondataloven”), giver vi dig som registreret følgende oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Dataansvarlig: Den dataansvarlige er virksomheden Verteco digital services, sro, med hjemsted

Verteco digitale tjenester, s. ro

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovakiet

ID: 53 412 834

VAT ID: SK2121358349

Tilmeld. nr.: 75936/L

repræsenteret af: Norman Bytričan (i det følgende benævnt “kontrolløren”).

Kontaktoplysninger:

E-mail: info@verteco.sk Telefon: +421 948 355 017

Adgang til personlige data:

Ved behandlingen af ​​personoplysninger kan andre personer, der behandler personoplysninger som databehandlere, ud over den dataansvarlige og de virksomheder, der er relateret til Verteco sro og deres ansatte, have adgang til personoplysninger. En specifik, løbende opdateret liste over databehandlere, dvs. modtagere af personoplysninger behandlet på vegne af den dataansvarlige, i følgende kategorier:

• Virksomheder, der leverer marketingtjenester
• Virksomheder, der leverer løn- og regnskabstjenester
• Virksomheder, der leverer interne og eksterne revisionsydelser

Retsgrundlag:

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er som udgangspunkt opfyldelse af den lovbestemte forpligtelse (især lov nr. 18/2018 Coll. om Persondatabeskyttelse), indgåelse, administration og opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, der følger af ansættelses- og kommercielle kontrakter, den legitime interesse, som er beskyttelsen af ​​rettigheder og interesser for den dataansvarlige og dennes medarbejdere, der er beskyttet ved ret, samt samtykke fra den registrerede (hovedsageligt med henblik på markedsføring, konkurrencer, sociale arrangementer) , etc.). Samtykket til behandling af personoplysninger skal gives frivilligt, og den registrerede kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Samtykket er dog nødvendigt for, at den dataansvarlige kan sikre fx firmaarrangementer og lignende, og uden et sådant samtykke er den dataansvarlige ikke berettiget til at levere de pågældende ydelser. Hvis den registrerede nægter at give den dataansvarlige de personoplysninger, der kræves med henblik på at opfylde den dataansvarliges kontraktlige forpligtelser eller overholde loven, er den dataansvarlige ikke forpligtet til at indgå en kontrakt eller levere andre tjenester.

Behandlede personoplysninger:

Vi indsamler vores forhandleres kunders navn, e-mail, forsendelses- og faktureringsadresse, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer, IP-adresse, oplysninger om ordrer, du initierer, oplysninger om de Verteco – understøttede forretningsforretninger, som du besøger, og oplysninger om enhed og browser, du bruger. Vi indsamler disse oplysninger, når du bruger eller får adgang til en butik, der bruger vores tjenester, såsom når du besøger en købmands websted, afgiver en ordre eller tilmelder dig en konto på en købmands websted. Når du besøger eller gennemser Verteco-webstedet, indsamler vi oplysninger om den enhed og browser, du bruger, din netværksforbindelse, din IP-adresse og oplysninger om de cookies, der er installeret på din enhed. Vi indsamler også personlige oplysninger indsendt af dig via enhver beskedfunktion, der er tilgængelig fra vores hjemmeside. Fra forumbrugere indsamler vi dit navn, e-mailadresse, websteds-URL og andre personlige oplysninger, du måtte sende.

Formål med behandling og deling:

Vi bruger disse oplysninger til at give vores forhandlere tjenesterne, herunder support og behandling af ordrer, autentificering og betalinger. Vi bruger også disse oplysninger til at forbedre vores tjenester. Verteco arbejder også med en tredjepart og tjenesteudbydere for at hjælpe med at give vores forhandlere tjenesterne, og vi kan dele personlige oplysninger med dem for at understøtte disse bestræbelser. Vi kan også dele dine oplysninger under følgende omstændigheder:

• at forhindre, efterforske eller skride til handling vedrørende ulovlige aktiviteter, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, overtrædelser af vores brugsbetingelser eller enhver anden aftale relateret til tjenesterne, eller som på anden måde kræves ved lov.
• Hvis den sælger, hvis butik du besøger eller har adgang til, beder os om at overføre disse oplysninger (f.eks. hvis de aktiverer en tredjepartsapp, der får adgang til kundens personlige oplysninger).

• at overholde juridiske krav eller at reagere på lovlige retskendelser, stævninger, kendelser eller andre anmodninger fra offentlige myndigheder (herunder for at opfylde national sikkerhed eller retshåndhævelseskrav).
Personlige oplysninger kan også blive delt med en virksomhed, der opkøber vores forretning eller en forretning, hvis butik du besøger eller får adgang til, uanset om det er gennem fusion, opkøb, konkurs, opløsning, rekonstruktion eller anden lignende transaktion eller procedure.

Opbevaring af personoplysninger og varighed af behandlingen:

Den dataansvarlige er bemyndiget til at behandle de registreredes personoplysninger i en periode, der er fastsat i overensstemmelse med den relevante lovgivning. Behandling af personoplysninger efter et samtykke er kun mulig i den periode, som samtykket er givet. Samtykket gives til den dataansvarlige i de følgende tre (3) år eller indtil det øjeblik, hvor samtykket trækkes tilbage. Ved udløbet af den relevante periode vil personoplysninger blive slettet, hvis deres opbevaring ikke er påkrævet i henhold til den relevante slovakiske lovgivning.

Rettigheder for registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger:

Med hensyn til behandling af personoplysninger kan registrerede udøve følgende rettigheder: • retten til at få adgang til og få udleveret oplysninger om deres personoplysninger;
• retten til berigtigelse af personoplysninger;
• retten til sletning af personoplysninger;

• retten til begrænsning af behandling af personoplysninger

• retten til persondataportabilitet;

• retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger;

• retten til ineffektiviteten af ​​automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering; • retten til at trække samtykke tilbage til enhver tid (hvis samtykke er det juridiske grundlag for behandlingen);
• Retten til at indgive begæring om at indlede en procedure i henhold til artikel 100 ff. i loven om beskyttelse af personoplysninger med tilsynsmyndigheden, dvs. Den Slovakiske Republiks Kontor for Persondatabeskyttelse, med dets registrerede kontor på Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakiet, kontaktoplysninger: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Registrerede kan udøve ovenstående rettigheder, som er nærmere specificeret i bestemmelserne i artikel 21 ff. i persondataloven, i overensstemmelse med persondataloven og GDPR samt anden relevant lovgivning. Registrerede kan udøve deres rettigheder over for den registeransvarlige ved hjælp af en skriftlig anmodning, der sendes eller leveres til den registeransvarliges registrerede kontor: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; eller via elektronisk post sendt til adressen: info@verteco.sk.
Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger: navn, efternavn, fødselsdato og fast adresse, således at den dataansvarlige kan identificere den registrerede. Den dataansvarlige kan anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at verificere den registreredes identitet, hvis han har rimelig tvivl om den fysiske persons identitet. Den dataansvarlige er forpligtet til at give den registrerede oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet på hans/hendes anmodning, inden for en (1) måned efter modtagelsen af ​​anmodningen. I begrundede tilfælde, med hensyn til kompleksiteten og antallet af anmodninger, kan den dataansvarlige forlænge ovennævnte periode med yderligere to (2) måneder, endda gentagne gange. Den dataansvarlige er forpligtet til at informere den registrerede om en sådan forlængelse inden for en (1) måned efter modtagelsen af ​​anmodningen med angivelse af årsagerne til forlængelsen af ​​fristen. Hvis den registrerede har indgivet anmodningen i elektronisk form, skal den dataansvarlige give oplysningerne i elektronisk form, medmindre den registrerede på anden måde har anmodet om oplysninger. Hvis den dataansvarlige undlader at træffe foranstaltninger efter anmodning fra den registrerede, er han forpligtet til at informere den registrerede om årsagerne til manglende handling inden for en (1) måned efter modtagelsen af ​​anmodningen samt om muligheden at indgive begæring om at indlede en sag i henhold til persondatalovens artikel 100 til Kontoret for Persondatabeskyttelse. Meddelelser om de trufne foranstaltninger skal gives gratis. Hvis anmodningen fra den registrerede er åbenlyst ubegrundet eller upassende, især på grund af dens tilbagevendende karakter, kan den dataansvarlige kræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysningerne eller et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger af underretningen eller et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at gennemføre den anmodede foranstaltning, eller nægte at reagere på anmodningen. Den dataansvarlige skal bevise, at anmodningen er ubegrundet eller upassende.

Verteco forstår, at du har rettigheder over dine personlige oplysninger, og tager rimelige skridt for at give dig adgang til, rette, ændre, slette, overføre eller begrænse brugen af ​​dine personlige oplysninger. Hvis du er købmand eller partner, kan du opdatere mange typer personlige oplysninger, såsom betalings- eller kontaktoplysninger, direkte i dine kontoindstillinger. Hvis du ikke er i stand til at ændre dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger, eller hvis du er bekymret for data indsamlet, når du besøger Vertecos hjemmeside eller bruger vores supporttjenester, bedes du kontakte os for at foretage de nødvendige ændringer. Det er vigtigt at huske, at hvis du sletter eller begrænser brugen af ​​dine personlige oplysninger, fungerer tjenesterne muligvis ikke korrekt.