Kik vagyunk

Verteco digital services, l.t.d., a weboldal címe: https://www.verteco.digital.

Megjegyzések

Amikor a látogatók hozzászólásokat hagynak az oldalon, a spamek felderítése érdekében gyűjtjük a hozzászólási űrlapon megjelenő adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző felhasználói ügynökét. Az Ön e-mail címéből létrehozott anonimizált karakterláncot (más néven hash-t) a Gravatar szolgáltatásnak meg lehet adni, hogy lássa, használja-e. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi szabályzata itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás jóváhagyása után a profilképe a nyilvánosság számára a hozzászólásával összefüggésben láthatóvá válik.

Média

Ha képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a beágyazott helymeghatározó adatokkal (EXIF GPS) ellátott képek feltöltését. A weboldal látogatói letölthetnek és kivehetnek bármilyen helymeghatározó adatot a weboldalon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy a neve, e-mail címe és weboldala a cookie-kban tárolásra kerüljön. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újra kitöltenie adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a sütik egy évig elállnak.

Ha meglátogatja a bejelentkezési oldalunkat, egy ideiglenes sütit állítunk be, hogy megállapítsuk, a böngészője elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlődik.

Amikor bejelentkezik, több sütit is beállítunk, hogy elmentse a bejelentkezési adatait és a képernyő megjelenítési beállításait. A bejelentkezési sütik két napig, a képernyőbeállítási sütik pedig egy évig tartanak. Ha az „Emlékezz rám” lehetőséget választja, a bejelentkezése két hétig megmarad. Ha kijelentkezik a fiókjából, a bejelentkezési sütik törlődnek.

Ha szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, egy további cookie kerül mentésre a böngészőjében. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az Ön által szerkesztett cikk hozzászólási azonosítóját jelzi. 1 nap múlva lejár.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

Az oldalon található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmakat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a weboldalak adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további harmadik féltől származó nyomkövetést ágyazhatnak be, és nyomon követhetik az Ön interakcióját a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakciójának nyomon követését, ha Ön rendelkezik fiókkal és be van jelentkezve az adott weboldalra.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait

Ha jelszó-visszaállítást kér, az IP-címe benne lesz a jelszó-visszaállítási e-mailben.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait

Ha hozzászólást hagy, a hozzászólás és annak metaadatai határozatlan ideig megmaradnak. Így automatikusan felismerhetjük és jóváhagyhatjuk a további hozzászólásokat, ahelyett, hogy a moderálási sorban tartanánk őket.

A weboldalunkon regisztráló felhasználók esetében (ha vannak ilyenek) az általuk megadott személyes adatokat a felhasználói profiljukban is tároljuk. Minden felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, hogy nem változtathatja meg a felhasználónevét). A weboldal adminisztrátorai is láthatják és szerkeszthetik ezeket az információkat.

Milyen jogai vannak az adatai felett

Ha van fiókja ezen a webhelyen, vagy hozzászólásokat hagyott, kérheti, hogy megkapja az Önről tárolt személyes adatok exportált fájlját, beleértve az Ön által megadott adatokat is. Azt is kérheti, hogy töröljük az Önről tárolt személyes adatait. Ez nem foglalja magában azokat az adatokat, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági okokból vagyunk kötelesek megőrizni.

Hová küldjük az Ön adatait

A látogatók hozzászólásait egy automatikus spam-felismerő szolgáltatás ellenőrizheti.

ADATVÉDELMI FELTÉTELEK

a 19. és azt követő cikkek értelmében. a 18/2018. sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkével összhangban módosított, a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről.

A 19. és azt követő cikkek rendelkezései szerint. a 18/2018. sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: „Személyes adatok védelméről szóló törvény”) értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt mint érintettet a személyes adatainak kezeléséről.

Adatkezelő: Az adatkezelő a Verteco digital services, s.r.o. társaság, székhelye

Verteco digitális szolgáltatások, s. r. o.

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Szlovákia

ID: 53 412 834

ÁFA-AZONOSÍTÓ: SK2121358349

Nyilvántartási szám: 75936/L

képviseli: Norman Bytričan (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Elérhetőségek:

E-mail: info@verteco.sk Telefon: +421 948 355 017

Hozzáférés a személyes adatokhoz:

A személyes adatok feldolgozása során az Adatkezelőn és a Verteco s.r.o.-val kapcsolatban álló vállalatokon és azok alkalmazottain kívül más, személyes adatokat feldolgozóként feldolgozó személyek is hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. Az adatfeldolgozók, azaz az Adatkezelő nevében kezelt személyes adatok címzettjeinek konkrét, folyamatosan frissített listája az alábbi kategóriákban:

– Marketingszolgáltatásokat nyújtó vállalatok
– Bérszámfejtési és számviteli szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
– Belső és külső könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó társaságok

Jogalap:

A személyes adatok kezelésének jogalapja általában a jogszabályi kötelezettség teljesítése (különösen a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény), a munkaviszonyból és a vállalkozási szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségek megkötése, kezelése és teljesítése, a jogos érdek, amely az Adatkezelő és alkalmazottai jogvédett jogainak és érdekeinek védelme, valamint az érintett hozzájárulása (elsősorban marketing, versenyek, társadalmi események stb. céljából). A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást önkéntesen kell megadni, és az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás azonban szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő biztosítani tudja például a vállalati rendezvényeket és hasonlókat, és a hozzájárulás nélkül az Adatkezelő nem jogosult a szóban forgó szolgáltatások nyújtására. Ha az érintett megtagadja az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy a jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges személyes adatok megadását, az Adatkezelő nem köteles szerződést kötni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani.

Feldolgozott személyes adatok:

Kereskedőink ügyfeleinek nevét, e-mail címét, szállítási és számlázási címét, fizetési adatait, cégnevét, telefonszámát, IP-címét, az Ön által kezdeményezett megrendelésekre vonatkozó információkat, az Ön által meglátogatott Verteco által támogatott kereskedői üzletekre vonatkozó információkat, valamint az Ön által használt eszközre és böngészőre vonatkozó információkat gyűjtjük. Ezeket az információkat akkor gyűjtjük, amikor Ön a szolgáltatásainkat használó üzletet használja, vagy ahhoz hozzáfér, például amikor meglátogatja egy kereskedő webhelyét, rendelést ad le vagy fiókot nyit egy kereskedő webhelyén. A Verteco weboldalának meglátogatása vagy böngészése során információkat gyűjtünk az Ön által használt eszközről és böngészőről, az Ön hálózati kapcsolatáról, az Ön IP-címéről és az Ön eszközére telepített cookie-król. A weboldalunkon elérhető bármely üzenetküldési funkció segítségével is gyűjtjük az Ön által megadott személyes információkat. A fórumfelhasználóktól gyűjtjük az Ön nevét, e-mail címét, weboldalának URL-címét és egyéb személyes adatait.

A feldolgozás és megosztás célja:

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy kereskedőinknek szolgáltatásokat nyújtsunk, beleértve a megrendelések, hitelesítés és fizetések támogatását és feldolgozását. Ezeket az információkat arra is felhasználjuk, hogy javítsuk szolgáltatásainkat. A Verteco harmadik felekkel és szolgáltatókkal is együttműködik, hogy segítsen a vásárlóinknak szolgáltatásokat nyújtani, és ezen erőfeszítések támogatása érdekében személyes adatokat oszthatunk meg velük. Az Ön adatait a következő körülmények között is megoszthatjuk:

– illegális tevékenységek, csalás gyanúja, bármely személy fizikai biztonságát potenciálisan fenyegető helyzetek, a Felhasználási feltételek vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más megállapodás megsértése, illetve a törvény által megkövetelt egyéb módon történő megelőzés, kivizsgálás vagy intézkedés megtétele érdekében.
– Ha az a kereskedő, akinek az üzletét meglátogatja vagy belép az üzletbe, utasít minket ezen információk átadására (például ha engedélyezik egy harmadik féltől származó alkalmazást, amely hozzáfér az ügyfelek személyes adataihoz).

– a jogi követelményeknek való megfelelés, illetve a hatóságok jogszerű bírósági végzésekre, idézésekre, végzésekre vagy egyéb kérésekre való válaszadás (beleértve a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítését).
A személyes adatok megoszthatók egy olyan vállalattal is, amely felvásárolja a mi üzletünket vagy egy olyan kereskedő üzletét, akinek az üzletét Ön meglátogatja vagy belép, akár fúzió, felvásárlás, csőd, megszűnés, átszervezés vagy más hasonló tranzakció vagy eljárás révén.

A személyes adatok tárolása és a feldolgozás időtartama:

Az Adatkezelő jogosult az érintettek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig kezelni. A személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján csak arra az időszakra lehetséges, amelyre a hozzájárulást megadták. A hozzájárulást az Adatkezelő a következő három (3) évre vagy a hozzájárulás visszavonásáig adja meg. A vonatkozó időszak lejártával a személyes adatokat törlik, ha azok tárolása a vonatkozó szlovák jogszabályok értelmében nem szükséges.

Az érintettek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai:

A személyes adatok feldolgozása tekintetében az érintettek a következő jogokat gyakorolhatják: – a személyes adataikhoz való hozzáféréshez és a róluk való tájékoztatáshoz való jog;
– a személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
– a személyes adatok törléséhez való jog;

– a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

– a személyes adatok hordozhatóságához való jog;

– a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga;

– az automatizált egyedi döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, eredménytelenségéhez való jog; – a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog (ha a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja);
– a 100. és azt követő cikkek szerinti eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának joga. a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében a felügyeleti hatóságnál, azaz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál, amelynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, elérhetősége: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Az érintettek gyakorolhatják a fenti jogokat, amelyeket a 21. és azt követő cikkek rendelkezései határoznak meg. a személyes adatok védelméről szóló törvénynek, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és a GDPR-nak, valamint más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az érintettek az Adatkezelővel szemben jogaikat az Adatkezelő székhelyére küldött vagy átadott írásbeli kérelem útján gyakorolhatják: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; vagy elektronikus levélben a info@verteco.sk címre küldött elektronikus levélben.
A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia: név, vezetéknév, születési dátum és állandó lakcím, hogy az Adatkezelő azonosítani tudja az érintettet. Az Adatkezelő kérheti az érintett személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges további információk megadását, ha alapos kétségei vannak a természetes személy személyazonosságával kapcsolatban. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérésére hozott intézkedésekről. Indokolt esetben, tekintettel a kérelmek összetettségére és számára, az Adatkezelő a fenti határidőt további két (2) hónappal, akár ismételten is meghosszabbíthatja. Az Adatkezelő köteles az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni a határidő meghosszabbításáról, a határidő meghosszabbításának indoklásával. Ha az érintett a kérelmet elektronikus formában nyújtotta be, az Adatkezelő a tájékoztatást elektronikus formában adja meg, kivéve, ha az érintett a tájékoztatást más módon kérte. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmére nem tesz intézkedéseket, a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmulasztásának okairól, valamint arról, hogy az adatvédelmi törvény 100. §-a szerinti eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújthat be az Adatvédelmi Hivatalhoz. A meghozott intézkedésekről szóló értesítéseket ingyenesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan vagy nem megfelelő, különösen annak ismétlődő jellege miatt, az Adatkezelő a tájékoztatás nyújtásának adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat, vagy az értesítés adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat, vagy a kért intézkedés végrehajtásának adminisztratív költségeit figyelembe vevő ésszerű díjat kérhet, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését. Az adatkezelőnek bizonyítania kell, hogy a kérelem megalapozatlan vagy nem megfelelő.

A Verteco tisztában van azzal, hogy Önnek jogai vannak személyes adatai felett, és ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Ön hozzáférhessen, javíthassa, módosíthassa, törölhesse, portolhassa vagy korlátozhassa személyes adatainak felhasználását. Ha Ön kereskedő vagy partner, akkor számos személyes adatot, például a fizetési vagy kapcsolattartási adatokat közvetlenül a fiókbeállításokon belül frissítheti. Ha nem tudja megváltoztatni személyes adatait a fiókbeállításokon belül, vagy ha aggódik a Verteco weboldalának látogatása vagy támogató szolgáltatásaink igénybevétele során gyűjtött adatok miatt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szükséges módosítások elvégzése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy ha törli vagy korlátozza személyes adatainak használatát, a szolgáltatások nem működhetnek megfelelően.