Shoptet CSS verteco.shop - Általános szerződési feltételek - - Verteco
shoptet-logo-1-3

Szerződési Feltételek

A verteco.shop CSS működéséről honlapunkon is olvashat bővebben

cseh ,

szlovák ,

Magyar

a verteco.shop CSS oldalára.

Általános Szerződési Feltételek a verteco.shop szolgáltatás használatára a Shoptet platformon

I.Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) a 89/2012. sz. törvénycikk (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) 1751. és azt követő paragrafusai alapján a Verteco digital services, s. r. o., Daniela Dlabača 21, 010 01 Žilina, azonosítószám: 53412834, áfa szám: SK2121358349, adja ki.
  (a továbbiakban: a „Társaság”)
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Társaság és a Társasággal a Shoptet bővítmények használatára szerződést kötő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Ügyfél”) kölcsönös jogait és kötelezettségeit.
  3. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Shoptet kiegészítő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) szerves részét képezik. A Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
  4. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés cseh nyelven jön létre.
  5. A szerződés kizárólag a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 420. §-a szerinti vállalkozóval köthető.
  6. A Szerződés tárgya a Shoptet bővítmények (a továbbiakban: „Shoptet bővítmények”) szállítása a Társaság által az Ügyfél választása szerint a https://doplnky.shoptet.cz/ internetes címen található Shoptet.cz platformon (a továbbiakban: „Platform”) keresztül.
  7. A Shoptet Add-on ára, alapvető jellemzői és funkciói a Platformon található minden egyes Add-on esetében részletesebben le vannak írva.
  8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Platform nem feltétlenül áll rendelkezésre éjjel-nappal, különös tekintettel a Társaság hardver- és szoftverberendezéseinek és a Platformnak a szükséges karbantartására, illetve. a harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.
  9. A szerződés a bővítménynek a Platformon keresztül történő megrendelésével vagy a tesztidőszak lejártával jön létre, amely alatt a bővítmény ingyenesen tesztelhető a Shoptet számára.
  10. Az Ügyfélnek a Megállapodás megkötéséhez vezető valamennyi intézkedése jogilag kötelező érvényű.
  11. Ha a Társaság részéről nyilvánvaló technikai hiba merül fel a Társaság weboldalán vagy a Platformon található bármely információ szolgáltatásában, a Társaság nem köteles az Ügyféllel szemben eljárni vagy más módon eljárni az ilyen nyilvánvalóan hibás információk tekintetében, még akkor sem, ha az Ügyfél automatikus visszaigazolást kapott a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján.
 3. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszokat az Ügyfél a info@verteco.digital e-mail címre küldött e-mail üzenettel kezdeményezheti, és a Társaság fogadja azokat. A vállalat nem garantálja a kárigény pozitív rendezését.

III. A Társaság felelőssége és egyéb jogok és kötelezettségek

  1. A Társaság vállalja, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott információkat a Szerződés időtartama alatt és azt követően 2 évig bizalmasan kezeli.
   2. Az Ügyfél vállalja, hogy a Shoptet Add-onok megfelelő működéséhez szükséges segítséget nyújt a Vállalatnak az ésszerűen kért módon.
   3. A Shoptet Add-onokat alkotó szoftver és egyéb összetevők szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Ügyfél vállalja, hogy nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik fél számára, hogy beavatkozzon a Shoptet Add-ons-t alkotó szoftver vagy más komponensek jogosulatlan felhasználását (pl. tárolását, módosítását, terjesztését).
   4. Az Ügyfél személyes adatait a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényei és az Európai Unió vonatkozó szabályai szerint tároljuk. Az Ügyfél személyes adatai teljes mértékben biztosítva vannak a visszaélésekkel szemben.
   5. Az Ügyfél által a szerződéskötési folyamat során vagy a Szerződésben megadott személyes adatok kizárólag a Társaság használatára, nevezetesen a Szerződés szerinti jogok és kötelezettségek gyakorlására használhatók fel. Az Ügyfél személyes adatai nem kerülnek átadásra a Társaságon és az együttműködő szervezeteken kívül más szervezeteknek.
   6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles a Társaságot indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Társaság személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk a Társaság címén elérhetők.
   7. Az Ügyfél beleegyezik, hogy az általa megadott e-mail címre küldött e-mailben kommunikál. . Az ügyfél vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát az 1765. § (1) bekezdése értelmében. 2 o. z.

Záró rendelkezések

A szerződést a Cseh Köztársaság jogszabályai szerint kell értelmezni. Ha a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az ilyen érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéshez. Bármely rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatékonyságát.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a következő időpontban lépnek hatályba 1. 2. 2023.

© 2022 Minden jog fenntartva.