Vilka vi är

Verteco digital services, ltd, webbadress är: https://www.verteco.digital

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​data som visas i kommentarsformuläret, och även besökarens IP-adress och webbläsaranvändaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost. En anonymiserad sträng skapad från din e-postadress (även kallad en hash) kan tillhandahållas Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens sekretesspolicy är tillgänglig här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsdata (EXIF GPS) inkluderad. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera all platsdata från bilder på webbplatsen.

Småkakor

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies kommer att hålla i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi också att skapa flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsval. Inloggningscookies varar i två dagar och cookies för skärmalternativ varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningscookies att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer ytterligare en cookie att sparas i din webbläsare. Denna cookie innehåller inga personliga uppgifter och anger helt enkelt post-ID för artikeln du just redigerade. Det upphör att gälla efter 1 dag.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Vem delar vi dina uppgifter med

Om du begär en lösenordsåterställning kommer din IP-adress att inkluderas i återställningsmailet.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Om du lämnar en kommentar bevaras kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta för att vi ska kunna känna igen och godkänna eventuella uppföljande kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modereringskö.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon) lagrar vi även den personliga information de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sin personliga information när som helst (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter du har över dina uppgifter

Om du har ett konto på den här webbplatsen, eller har lämnat kommentarer, kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Dit vi skickar dina uppgifter

Besökarkommentarer kan kontrolleras genom en automatisk spamdetekteringstjänst.

SEKRETESS OCH VILLKOR

i den mening som avses i artikel 19 och följande artiklar. av lag nr 18/2018 saml. om skydd av personuppgifter och om ändringar och tillägg till vissa lagar, i dess ändrade lydelse, i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan kallat ”GDPR”).

Enligt bestämmelserna i artikel 19 ff. av lag nr 18/2018 saml. om Personuppgiftsskydd i dess ändrade lydelse (nedan kallad ”Personuppgiftslagen”), förser vi dig härmed som registrerad med följande information om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Den personuppgiftsansvarige är företaget Verteco digital services, sro, med säte

Verteco digitala tjänster, s. ro

Daniela Dlabača 21

Žilina 010 01

Slovakien

ID: 53 412 834

VAT ID: SK2121358349

Registrera. nr.: 75936/L

representeras av: Norman Bytričan (hädanefter kallad ”Controller”).

Kontaktuppgifter:

E-post: info@verteco.sk Telefon: +421 948 355 017

Tillgång till personuppgifter:

Vid behandlingen av personuppgifter kan, förutom den personuppgiftsansvarige och de företag som är relaterade till Verteco sro och deras anställda, andra personer som behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde ha tillgång till personuppgifter. En specifik, kontinuerligt uppdaterad lista över personuppgiftsbiträden, dvs. mottagare av personuppgifter som behandlas på uppdrag av den registeransvarige, i följande kategorier:

• Företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster
• Företag som tillhandahåller löne- och redovisningstjänster
• Företag som tillhandahåller interna och externa revisionstjänster

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är som regel fullgörande av den lagstadgade skyldigheten (särskilt lag nr 18/2018 Coll. om personuppgiftsskydd), ingående, förvaltning och fullgörande av avtalsförpliktelser som följer av anställnings- och kommersiella avtal, det berättigade intresset, vilket är skyddet av den personuppgiftsansvariges och hans anställdas rättigheter och intressen som skyddas av rättighet, samt samtycke från den registrerade (främst för marknadsföring, tävlingar, sociala evenemang , etc.). Samtycket till behandling av personuppgifter måste lämnas frivilligt och den registrerade kan när som helst återkalla samtycket. Samtycket är dock nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige ska säkerställa till exempel företagsevenemang och liknande, och utan sådant samtycke har den personuppgiftsansvarige inte rätt att tillhandahålla tjänsterna i fråga. Om den registrerade vägrar att förse den personuppgiftsansvarige med de personuppgifter som krävs för att uppfylla den personuppgiftsansvariges avtalsenliga skyldigheter eller följa lagen, är den personuppgiftsansvarige inte skyldig att ingå ett avtal eller tillhandahålla några andra tjänster.

Behandlade personuppgifter:

Vi samlar in våra handlares kunders namn, e-post, leverans- och faktureringsadress, betalningsinformation, företagsnamn, telefonnummer, IP-adress, information om beställningar som du initierar, information om Verteco – stödda handlarbutiker som du besöker och information om enhet och webbläsare du använder. Vi samlar in denna information när du använder eller kommer åt en butik som använder våra tjänster, till exempel när du besöker en handlares webbplats, gör en beställning eller registrerar dig för ett konto på en handlares webbplats. När du besöker eller surfar på Vertecos webbplats samlar vi in ​​information om enheten och webbläsaren du använder, din nätverksanslutning, din IP-adress och information om de cookies som är installerade på din enhet. Vi samlar också in personlig information som du skickar via alla meddelandefunktioner som är tillgängliga från vår webbplats. Från forumanvändare samlar vi in ​​ditt namn, din e-postadress, webbadress och annan personlig information som du kan publicera.

Syfte med bearbetning och delning:

Vi använder denna information för att förse våra handlare med tjänsterna, inklusive support och bearbetning av beställningar, autentisering och betalningar. Vi använder även denna information för att förbättra våra tjänster. Verteco arbetar också med en tredje part och tjänsteleverantörer för att hjälpa våra handlare med tjänsterna och vi kan dela personlig information med dem för att stödja dessa ansträngningar. Vi kan också dela din information under följande omständigheter:

• att förhindra, utreda eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller något annat avtal relaterade till tjänsterna, eller som på annat sätt krävs förordning.
• Om handlaren vars butik du besöker eller har tillgång till uppmanar oss att överföra denna information (till exempel om de aktiverar en tredjepartsapp som kommer åt kundens personliga information).

• att uppfylla lagkrav eller att svara på lagliga domstolsbeslut, stämningar, order eller andra förfrågningar från offentliga myndigheter (inklusive för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav).
Personlig information kan också delas med ett företag som förvärvar vår verksamhet eller verksamheten hos en handlare vars butik du besöker eller har tillgång till, antingen genom fusion, förvärv, konkurs, upplösning, rekonstruktion eller annan liknande transaktion eller förfarande.

Lagring av personuppgifter och behandlingens varaktighet:

Den personuppgiftsansvarige är behörig att behandla registrerades personuppgifter under en tidsperiod som bestäms i enlighet med relevant lagstiftning. Behandling av personuppgifter efter ett samtycke ska endast vara möjlig för den period för vilken samtycket lämnats. Samtycket ges till den personuppgiftsansvarige för de följande tre (3) åren eller fram till det ögonblick då samtycket återkallas. Vid utgången av den relevanta perioden kommer personuppgifter att raderas om deras lagring inte krävs enligt relevant slovakisk lagstiftning.

Rättigheter för registrerade i samband med behandling av personuppgifter:

När det gäller behandling av personuppgifter kan registrerade utöva följande rättigheter: • rätten att få tillgång till och få information om sina personuppgifter;
• rätten till rättelse av personuppgifter;
• rätten till radering av personuppgifter;

• rätten till begränsning av behandling av personuppgifter

• rätten till portabilitet av personuppgifter;

• rätten att invända mot behandling av personuppgifter;

• Rätten till ineffektiviteten av automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering; • rätten att när som helst återkalla samtycke (om samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen);
• rätten att lämna in en begäran om att inleda ett förfarande enligt artikel 100 och följande artiklar. i lagen om skydd av personuppgifter med tillsynsmyndigheten, dvs. Slovakiens kontor för skydd av personuppgifter, med sitt registrerade kontor på Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakien, kontaktuppgifter: +421 2 3231 3214, e-post: statny.dozor@pdp.gov.sk.
De registrerade kan utöva ovanstående rättigheter, vilka specificeras närmare i bestämmelserna i artikel 21 ff. i personuppgiftslagen, i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR samt annan relevant lagstiftning. De registrerade kan utöva sina rättigheter gentemot den registeransvarige genom en skriftlig begäran som skickas eller levereras till kontrollantens registrerade kontor: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; eller via e-post skickad till adressen: info@verteco.sk.
Begäran ska innehålla följande information: namn, efternamn, födelsedatum och permanent adress så att den registeransvarige kan identifiera den registrerade. Den registeransvarige kan begära tillhandahållande av ytterligare information som är nödvändig för att verifiera den registrerades identitet om han hyser rimliga tvivel om den fysiska personens identitet. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att förse den registrerade med information om de åtgärder som vidtagits på dennes begäran inom en (1) månad efter mottagandet av begäran. I motiverade fall, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar, kan den registeransvarige förlänga ovanstående period med ytterligare två (2) månader, även upprepade gånger. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera den registrerade om en sådan förlängning inom en (1) månad efter mottagandet av begäran, med angivande av skälen till förlängningen av tidsfristen. Om den registrerade har lämnat in begäran i elektronisk form ska den personuppgiftsansvarige lämna informationen i elektronisk form, om inte den registrerade begärt information på annat sätt. Om den personuppgiftsansvarige underlåter att vidta åtgärder på den registrerades begäran, är denne skyldig att inom en (1) månad från mottagandet av begäran informera den registrerade om orsakerna till underlåtenheten att agera samt om möjligheten. att lämna in en yrkande om att inleda ett förfarande enligt artikel 100 i personuppgiftslagen till Byrån för personuppgiftsskydd. Meddelanden om vidtagna åtgärder ska lämnas kostnadsfritt. Om begäran från den registrerade är uppenbart ogrundad eller olämplig, särskilt på grund av dess återkommande karaktär, kan den registeransvarige kräva en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen, eller en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna av anmälan, eller en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att genomföra den begärda åtgärden, eller vägra att agera på begäran. Den registeransvarige ska bevisa att begäran är ogrundad eller olämplig.

Verteco förstår att du har rättigheter över din personliga information och vidtar rimliga åtgärder för att ge dig tillgång till, korrigera, ändra, radera, portera eller begränsa användningen av din personliga information. Om du är en handlare eller partner kan du uppdatera många typer av personlig information, såsom betalnings- eller kontaktinformation, direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra din personliga information i dina kontoinställningar, eller om du är orolig för data som samlas in när du besöker Vertecos webbplats eller använder våra supporttjänster, vänligen kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna. Det är viktigt att komma ihåg att om du raderar eller begränsar användningen av din personliga information kanske tjänsterna inte fungerar korrekt.