Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco
Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco

Získejte levnější inzerci na Google shopping
s verteco.shop pro Váš e-shop na Shoptetu

Více o fungování verteco.shop CSS si můžete přečíst i na naši

České,

Slovenské,

Maďarské

stránce verteco.shop CSS.

Co je to verteco.shop CSS?

Program CSS (Comparison Shopping Service) vytvořila společnost Google v roce 2017 s cílem diverzifikovat výsledky vyhledávání pro reklamy s výpisem produktů (PLA), které se někdy označují i jako „Nákupní reklamy“ nebo „Nákupy Google“.

Explicitní odpověď zní, že vroce 2017 dostala společnost Google po dlouhém řízení od Evropské komise rekordní pokutu ve výši 2,4 miliardy eur za zneužití pravomocí. Podle tohoto rozhodnutí byl postup společnosti Google považován za „nezákonný podle pravidel hospodářské soutěže EU“. Společnost Google vytvořila platformu pro reklamu s nákupními inzeráty na své stránce s výsledky vyhledávání, která byla přístupná pouze internetovým obchodům, čímž připravila ostatní strany (srovnávací weby) o možnost spravedlivě soutěžit. Názory na oprávněnost či neoprávněnost tohoto tvrzení se v oboru liší, ale přinejmenším, společnost Google se velmi snažila toto tvrzení změnit. Pokud by v Google neprovedli zásadní kroky k přijetí srovnávacích webů, pokuta by se tak zvýšila přibližně o 5 % jejích celosvětových příjmů ročně. Společnost Google nakonec tyto kroky zahájila spuštěním programu Google CSS.

Celé prohlášení Evropské komise si můžete přečíst zde.

Stručně řečeno:

Nabízíme nástroj, který ušetří až 20 % z ceny reklamy na základě právního sporu, který Google prohrál s EU.

Co je to CSS?

Program CSS (Comparison Shopping Service) vytvořila společnost Google v roce 2017
s cílem diverzifikovat výsledky vyhledávání pro reklamy s výpisem produktů (PLA), které se někdy označují i
jako „Nákupní reklamy“ nebo „Nákupy Google“.

Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco

Explicitní odpověď zní, že vroce 2017 dostala společnost Google po dlouhém řízení od Evropské komise rekordní pokutu ve výši 2,4 miliardy eur za zneužití pravomocí. Podle tohoto rozhodnutí byl postup společnosti Google považován za „nezákonný podle pravidel hospodářské soutěže EU“. Společnost Google vytvořila platformu pro reklamu s nákupními inzeráty na své stránce s výsledky vyhledávání, která byla přístupná pouze internetovým obchodům, čímž připravila ostatní strany (srovnávací weby) o možnost spravedlivě soutěžit. Názory na oprávněnost či neoprávněnost tohoto tvrzení se v oboru liší, ale přinejmenším, společnost Google se velmi snažila toto tvrzení změnit. Pokud by v Google neprovedli zásadní kroky k přijetí srovnávacích webů, pokuta by se tak zvýšila přibližně o 5 % jejích celosvětových příjmů ročně. Společnost Google nakonec tyto kroky zahájila spuštěním programu Google CSS.

Celé prohlášení Evropské komise si můžete přečíst zde.

Stručně řečeno:

Nabízíme nástroj, který ušetří až 20 % z ceny reklamy na základě právního sporu, který Google prohrál s EU.

Co se změní?

Získáte o 20 % silnější CPC bid - teda o 20 % levnější prokliky.

Místo ikony "Google" bude viditelná ikona "verteco.shop".

Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco

Co se změní?

Získáte o 20 % silnější CPC bid - teda o 20 % levnější prokliky.

Místo ikony "Google" bude viditelná ikona "verteco.shop".

Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco
Shoptet CSS verteco.shop - Info - - Verteco

Proč verteco.shop?

FAQ

Jistě, nepotřebujeme mít přístup k žádným údajům ve vašem reklamním účtu, pouze k vašemu ID Merchant Center.

Vy nebo vaše agentura nám ho můžete poskytnout.

Po přechodu na náš CSS vidíme celkové přehledy produktů a chybové zprávy související s daným účtem (např. v případě odmítnutí položek Googlem). Můžeme vám také vytvořit nový účet, v takovém případě potřebujeme váš XML feed obsahující produkty.

Potřebujeme tedy pouze ID Merchant Centra a vaše potvrzení o změně CSS ze střediska daného Merchant Centra. Nezpracováváme ani neuchováváme citlivé údaje (ceny za proklik, návštěvnost produktů, cenové statistiky). V případě zájmu je možné s námi uzavřít smlouvu o důvěrnosti údajů.

Ne, kampaně zůstanou ve stejném nastavení jako dříve, pokud zůstanete se stejnou službou Merchant Center.

Ano, verteco.shop se používá pro všechny nákupní reklamy v PPC, bez ohledu na jejich zdroj.

Ne, podpora od Google nekončí, nezasahujeme ani do účtu Google Ads.

Ano, ale protože se Dynamic retargeting používá výhradně v Display placement, musíte mít další účet přímo pod Google CSS, abyste mohli Dynamic retargeting používat. Slevu nelze použít na placement Display nebo Search.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.