Ολοκλήρωση αγοράς - - Verteco

Για υπηρεσίες με δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε να τις χρησιμοποιείτε όταν λήξει η δοκιμαστική περίοδος.
Μπορείτε να επιλέξετε τη φόρμα πληρωμής μετά τη δοκιμή και επίσης να αλλάξετε τα στοιχεία χρέωσης.