Pokladňa - - Verteco

V prípade služieb s bezplatným skúšobným obdobím sa vás po skončení skúšobného obdobia opýta, či ich chcete naďalej používať.
Po vyskúšaní si môžete vybrať spôsob platby a tiež zmeniť fakturačné údaje.